شنبه 1 آبان 1400
feed-image

مراسمات محرم 1399 از پنجشنبه 30 مرداد ماه 1399 به مدت 11 شب

نام جلسه: مراسمات محرم 1399

تاریخ برگزاری: از پنجشنبه 30 مرداد ماه 1399 به مدت 11 شب

مکان جلسه: هیئت اصحاب الشهدا-خیابان میرحسینی، گلزار شهدای زاهدان

با نوای: کربلایی مجتبی سرگزی پور و کربلایی مصطفی سرگزی پور

 

  =======

 

شب اول

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

شب چهارم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

تک کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

شور پایانی کربلایی مصطفی سرگزی

شب پنجم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

شب ششم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

تک کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

دم پایانی کربلایی مصطفی سرگزی

شب هفتم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

روضه کربلایی مصطفی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

تک کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

دم پایانی کربلایی مصطفی سرگزی

شب هشتم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مصطفی سرگزی

زمینه کربلایی مصطفی سرگزی

شور کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

دم پایانی کربلایی مجتبی سرگزی

روضه پایانی کربلایی مصطفی سرگزی

شب نهم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی و کربلایی مصطفی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی و کربلایی مصطفی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

واحد کربلایی مصطفی سرگزی

تک کربلایی مجتبی سرگزی

تک کربلایی مصطفی سرگزی

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مصطفی سرگزی

دم پایانی کربلایی مجتبی سرگزی

شب دهم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی و کربلایی مصطفی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

روضه پایانی کربلایی مجتبی سرگزی

شب یازدهم

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

روضه کربلایی مجتبی سرگزی

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

شور کربلایی مصطفی سرگزی

نغمه خوانی کربلایی مصطفی سرگزی

دم پایانی کربلایی مصطفی سرگزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group