يكشنبه 10 مرداد 1400
feed-image

مراسمات محرم 98

نام جلسه: مراسمات محرم

تاریخ برگزاری: شهریور ماه 1398

مکان جلسه: هیئت متوسلین به چهارده معصوم صلوات الله علیهم

با نوای: کربلایی مجتبی سرگزی پور ، کربلایی مصطفی سرگزی پور

سخنران: حجت الاسلام موذنی

 

  =======

شب اول / 9 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 تک کربلایی مجتبی سرگزی پور

 واحد کربلایی سنگین مجتبی سرگزی پور

 واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

 واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

 تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

 شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

شب دوم / 10 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

 واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

 واحد کربلایی مجتبی سرگزی پور

 واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

 تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

 شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

 شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

شب سوم / 11 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

روضه کربلایی مصطفی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مجتبی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

شب چهارم / 12 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

شب پنجم / 13 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شب ششم / 14 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی  مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

تک کربلایی مجتبی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

 شب هفتم / 15 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

  شب هشتم / 16 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مصطفی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مصطفی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مصطفی سرگزی پور

زمینه کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

مدح پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

  شب نهم / 17 شهریور ماه 1398

روایتگری حاج حسن نوری

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند کربلایی حسین خدایار

تک کربلایی مجتبی سرگزی پور

تک کربلایی مصطفی سرگزی پور

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شعر پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

  شب دهم / 18 شهریور ماه 1398

روایتگری حاج محمد زاهدشیخی

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمزمه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند کربلایی حسین خدایار

دودمه کربلایی حسین خدایار

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

روضه پایانی کربلایی مصطفی سرگزی پور

  شب یازدهم / 19 شهریور ماه 1398

روضه کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد سنگین کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور کربلایی مصطفی سرگزی پور

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group