دوشنبه 5 مهر 1400
feed-image

مراسمات دهه اول محرم از پنجشنبه 30 شهریور ماه 1396 به مدت 10 شب

نام جلسه: مراسمات دهه اول محرم

تاریخ برگزاری: از پنجشنبه 30 شهریور ماه 1396 به مدت 10 شب

مکان جلسه: مسجد حضرت قائم (عج)، دانشگاه سیستان و بلوچستان

سخنران: حجت اسلام و المسلیمن دکتر نادم

مداحان: كربلايى مجتبی سرگزی پور و كربلايى مصطفی سرگزی پور

 

 

=======

•شب اول

کربلایی مجتبی سرگزی پور_روضه

كربلايى مجتبی سرگزی پور-پیش زمینه

كربلايى مجتبی سرگزی پور-زمینه

كربلايى مصطفی سرگزی پور-واحد

 

 •شب دوم

مناجات-کربلایی مجتبی سرگزی پور

روضه-کربلایی مجتبی سرگزی پور

پیش زمینه-کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه-کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد-کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد2-کربلایی مصطفی سرگزی پور

سنگین-کربلایی مجتبی سرگزی پور

شور-کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور2-کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور پایانی-کربلایی مجتبی سرگزی پور

 

•شب سوم

روضه_کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه -کربلایی مجتبی سرگزی پور

زمینه2_کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد _کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد _کربلایی مصطفی سرگزی پور

واحد تند _کربلایی مصطفی سرگزی پور

دودمه_کربلایی حسین خدایار

شور پایانی-کربلایی مجتبی سرگزی پور

 

•شب چهارم

روضه-کربلایی مجتبی سرگزی پور

روضه-کربلایی مصطفی سرگزی پور

پیش-زمینه_کربلایی_مجتبی_سرگزی پور

زمینه-کربلایی مجتبی سرگزی پور

سنگین-کربلایی مجتبی سرگزی پور

سنگین-کربلایی مصطفی سرگزی پور

دودمه-کربلایی حسین خدایار

شور-کربلایی مصطفی سرگزی پور

شورپایانی-کربلایی_مجتبی_سرگزی_پور

شعرپایانی-کربلایی_مصطفی_سرگزی_پور

 

 •شب پنجم

برادر_مجتبی_سرگزی_مناجات

  برادر مجتبی سرگزی_روضه

برادر مجتبی سرگزی_پیش زمینه

برادر مجتبی سرگزی_زمینه

برادر مصطفی سرگزی_واحد

برادر مصطفی سرگزی_واحد تند

برادر مجتبی سرگزی_سنگین

دودمه برادر حسین خدایار

کربلایی مصطفی سرگزی_شور

کربلایی مجتبی سرگزی_شور پایانی

شعر پایانی_کربلایی مصطفی سرگزی

 

 •شب ششم

پیش_زمینه_کربلایی_مجتبی_سرگزی_پور

زمینه_کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد_کربلایی مصطفی سرگزی

واحد تند_کربلایی مصطفی سرگزی پور

سنگین_کربلایی مجتبی سرگزی

دودمه_کربلایی حسین خدایار

شور_کربلایی مصطفی سرگزی

شور2_کربلایی مصطفی سرگزی

کربلایی مجتبی سرگزی_شور پایانی

کربلایی مجتبی سرگزی_شعر پایانی

 

 •شب هفتم

کربلایی_مجتبی_سرگزی_مناجات

قسمت_اول_روضه_کربلایی_مجتبی_سرگزی

قسمت_دوم_روضه_کربلایی_مصطفی_سرگزی

پیش زمینه_کربلایی مجتبی سرگزی

زمینه_کربلایی مجتبی سرگزی

تک_کربلایی مصطفی سرگزی

سنگین_کربلایی مجتبی سرگزی

دودمه_کربلایی حسین خدایار

شور_شهید_حججی_کربلایی_مصطفی_سرگزی

شور_کربلایی مصطفی سرگزی

شورپایانی_کربلایی مجتبی سرگزی

 

•شب هشتم

کربلایی_مجتبی_سرگزی_مناجات

کربلایی مجتبی سرگزی_روضه

کربلایی مصطفی سرگزی_روضه

کربلایی مصطفی سرگزی_پیش زمینه

کربلایی مصطفی سرگزی_زمینه

کربلایی مصطفی سرگزی_ واحد

کربلایی مصطفی سرگزی_واحد

کربلایی مصطفی سرگزی_واحد

کربلایی مصطفی سرگزی_سنگین

دودمه_کربلایی حسین خدایار

کربلایی مصطفی سرگزی_شور

شور پایانی_کربلایی مجتبی سرگزی

شعر پایانی_کربلایی مجتبی سرگزی

 

•شب نهم

کربلایی مجتبی سرگزی_روضه

کربلایی مصطفی سرگزی_روضه

کربلایی مجتبی سرگزی_پیش زمینه

کربلایی مجتبی سرگزی_زمینه

کربلایی مصطفی سرگزی _واحد

کربلایی مصطفی سرگزی_تک

کربلایی مجتبی سرگزی_سنگین

کربلایی مجتبی سرگزی_سنگین

کربلایی حسین خدایار_دودمه

کربلایی مصطفی سرگزی_شور و روضه

کربلایی مجتبی سرگزی_شور پایانی

کربلایی مجتبی سرگزی_شعر پایانی

 

•شب دهم

روضه_کربلایی مجتبی سرگزی پور

روضه_کربلایی مصطفی سرگزی پور

زمینه_کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد_کربلایی مجتبی سرگزی پور

واحد_کربلایی مصطفی سرگزی پور

تک_کربلایی مصطفی سرگزی پور

سنگین_کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور1_کربلایی مصطفی سرگزی پور

شور2_کربلایی مصطفی سرگزی پور

روضه پایانی_کربلایی مصطفی سرگزی پور

روضه پایانی_کربلایی مجتبی سرگزی پور

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group